ВІДОМІ ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2021

Наказом Міністерства освіти і науки України від 30 вересня 2020 року № 1210 затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року.

Відповідно до наказу реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.

До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з хімії і завершиться 15 червня тестуванням з географії. Тестування з іспанської, німецької, французької мов відбудуться 24 травня, з англійської мови – 25 травня, з математики – 28 травня, з української мови, української мови і літератури – 1 червня, з історії України – 4 червня, з фізики – 7 червня, з біології – 10 червня.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року.

Також повідомляємо, що зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженим наказами Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року №696, від 20 грудня 2018 року №1426, від 04 грудня 2019 року №1513.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Зовнішнє оцінювання проводиться з метою забезпечення прав осіб на рівний доступ до вищої освіти та оцінювання відповідності результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, державним вимогам.30.09.2020

Участь у зовнішньому оцінюванні може взяти особа, яка має повну загальну середню освіту або здобуде її в поточному навчальному році та зареєструвалася відповідно до встановлених вимог.

Зовнішнє оцінювання проводиться щороку з використанням технологій педагогічного тестування. Завдання сертифікаційних робіт укладаються Українським центром відповідно до програм зовнішнього оцінювання з певних навчальних предметів.

Строки організації та проведення зовнішнього оцінювання, перелік навчальних предметів, з яких проводиться зовнішнє оцінювання, та мов національних меншин, якими здійснюється переклад текстів, визначаються наказами Міністерства освіти і науки України.Учасникам зовнішнього оцінювання створюються рівні умови шляхом стандартизації процедур проведення зовнішнього оцінювання.Для учасників з особливими освітніми потребами в пунктах зовнішнього оцінювання створюються особливі (спеціальні) умови для проходження оцінюванняРезультатом зовнішнього оцінювання є кількісна оцінка рівня навчальних досягнень учасника зовнішнього оцінювання.

Результати зовнішнього оцінювання використовуються:

 • для визначення конкурсного бала під час відбору осіб, які вступають на навчання до закладів вищої освіти для отримання ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної освіти;
 • як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти;
 • для визначення стану функціонування системи загальної середньої освіти та прогнозування її подальшого розвитку.

Результати з певного навчального предмета визначаються за:

 • рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників, які подолали поріг «склав / не склав»
 • критеріальною шкалою 1-12 балів – для учасників з числа випускників системи середньої освіти поточного навчального року, які обрали цей навчальний предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього оцінювання.

Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи, розроблених Українським центром для відповідного предмета, та схем оцінювання завдань відкритою форми з розгорнутою відповіддю.

Рішення про встановлення порога «склав / не склав» ухвалює експертна комісія з визначення рейтингової оцінки. З урахуванням установленого порога «склав / не склав» здійснюється генерування таблиці за шкалою 100-200 балів.

Таблиці за шкалою 1-12 балів розробляються та ухвалюються експертною комісією з визначення оцінки рівня навчальних досягнень.

Офіційне оголошення результатів зовнішнього оцінювання здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання:

 • з української мови і літератури, математики, історії України, англійської, іспанської, німецької, французької мов – не пізніше ніж через 25 календарних днів після проведення зовнішнього оцінювання із зазначених предметів;
 • з інших предметів – не пізніше ніж через 14 календарних днів.

Результати зовнішнього оцінювання у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-200 балів передаються Українським центром до відповідного реєстру в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Таблиця переведення тестових балів ЗНО 2020 з української мови і літератури

Таблиця переведення тестових балів ЗНО 2019 з української мови і літератури

Оновлено 14 червня 2019 року.Поріг тесту ЗНО 2019 з української мови склав23 тестових балів

Скачати завдання, відповідіЗНО 2019 з української мови і літератури

Таблиця переведення тестових балів ЗНО 2019 з української мови і літератури у 200 бальну і 12 бальну шкали

Таблиця переведення тестових балів ЗНО 2019 з української мови і літератури у 200 бальну шкалу

Характеристика сертифікаційної роботи з української мови і літератури у 2019 році

Сертифікаційна робота з української мови і літератури у 2019 році містить58 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 104. На виконання сертифікаційної роботи відведено 180 хвилин.

Робота складається з трьох частин:

 • Частина 1 «Українська мова» містить 33 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити в бланку відповідей А.
 • Частина 2 «Українська література» містить 24 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити в бланку відповідей А.
 • Частина 3 «Власне висловлення» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання треба записати в бланку відповідей Б.

Скачати характеристику і схему оцінювання сертифікаційної роботи з української мови і літератури у 2019 році:джерело 1

Оновлено 15 червня 2018 року, додано таблиці переведення за 2018 рік.

Офіційні таблиці переведення тестових балів ЗНО 2018 з української мови і літератури

Скачати завдання, відповіді ЗНО 2018 з української мови і літератури

 • Дата проведення – 24 травня 2018 року.
 • Дата оголошення результатів — 15 червня 2018 року.
 • Загальна кількість зареєстрованих учасників – 333 171 особа.
 • Фактична явка на пункти тестування – 97% від зареєстрованих.
 • Кількість завдань тесту — 58.
 • Максимальна кількість тестових балів – 104 бали.
 • Максимальний рейтинговий бал – 200 балів.
 • Час, відведений на виконання тесту — 180 хвилин.
 • Пороговий бал «склав/не склав» — 23 бали.
 • Відсоток учасників, які не подолали поріг «склав/не склав» — 14.5%.

Поріг «склав/не склав» з української мови і літератури у 2018 році становить 23 тестових балів.

Таблиця переведення тестових балів ЗНО 2018 з української мови і літератури у 200 бальну і 12 бальну шкали

Таблиця переведення тестових балів ЗНО 2018 з української мови і літератури у 200 бальну шкалуТаблиця переведення тестових балів ЗНО 2018 з української мови і літератури у 200 бальну шкалуТаблиця переведення тестових балів у 12 бальну шкалу з української мови і літературиТаблиця переведення тестових балів у 12 бальну шкалу з української мови і літератури

Офіційні таблиці переведення тестових балів ЗНО 2017 з української мови і літератури.

Скачатизавдання,відповідіЗНО 2017 з української мови і літератури (pdf)

 • Дата проведення – 23 травня 2017 року.
 • Дата оголошення результатів — 15 червня 2017 року.
 • Загальна кількість зареєстрованих учасників – 239 945 осіб.
 • Кількість завдань тесту — 58.
 • Максимальна кількість тестових балів – 104 бала.
 • Максимальний рейтинговий бал – 200 балів.
 • Час, відведений на виконання тесту — 180 хвилин.
 • Пороговий бал «склав/не склав» — 24 бали.
 • Відсоток учасників, які не подолали поріг «склав/не склав» — 7,55%.

Таблиця переведення тестових балів ЗНО 2017 з української мови і літератури у 200 бальну і 12 бальну шкали

Таблиця переведення балів ЗНО 2017 з української мови і літературиТаблиця переведення балів ЗНО 2017 з української мови і літератури у 200 бальну систему

Таблиця переведення балів ЗНО 2017 з української мови і літератури у 12-бальну системуТаблиця переведення балів ЗНО 2017 з української мови і літератури у 12-бальну систему

Пороговий бал «склав/не склав» у 2017 році становить 0 24 бали, у 2016 році становив 23 бали, а у 2015 році – 22 бали.

Офіційні таблиці переведення тестових балів ЗНО 2016 з української мови і літератури у рейтингову шкалу 200 і 12 балів

Коротка інформація про тест з української мови і літератури ЗНО 2016

 • Дата проведення – 5 травня 2016 року.
 • Кількість завдань тесту — 58.
 • Максимальна кількість тестових балів – 104 бала.
 • Час, відведений на виконання тесту — 180 хвилин.
 • Пороговий бал «склав/не склав» — 23 бали.
 • Відсоток учасників, які не подолали поріг «склав/не склав» — 9%.

Таблиці переведення тестових балів у рейтингову шкалу 100-200 балів та шкалу 1-12 балів ЗНО 2016 з української мови і літератури

Таблиця переведення балів ЗНО 2016 з української мови і літературиТаблиця переведення балів ЗНО 2016 з української мови і літератури

Таблиці переведення тестових балів ЗНО з української мови і літератури за 2015 рік

Найголовніше про тест ЗНО 2015 з української мови і літератури

 • Дата проведення ЗНО з української мови і літератури у 2015 році – 24 квітня 2015 року.
 • Кількість завдань тесту – 58 (базовий рівень), 74 (поглиблений рівень).
 • Максимальна кількість тестових балів – 104 бала (базовий рівень), 136 балів (поглиблений рівень).
 • Максимальний рейтинговий бал – 200 балів (базовий та поглиблений рівень).
 • Час, відведений на виконання тесту – 150 хвилин (базовий рівень), 210 хвилин (поглиблений рівень).
 • Пороговий бал «склав/не склав» – 22 бали.
 • Відсоток учасників, які не подолали поріг «склав/не склав» – 8,4 %.

Таблиці для переведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього оцінювання 2015 за тест із української мови і літератури (базовий рівень і поглиблений рівні), в рейтингову шкалу (від 100 до 200 балів).

Таблиця переведення тестових балів ЗНО з української мови і літературиТаблиця переведення тестових балів ЗНО з української мови і літератури

Таблиця відповідності тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року за виконання завдань з української мови (базовий рівень) сертифікаційної роботи з української мови і літератури, оцінкам рівнів навчальних досягнень (за шкалою 1–12 балів)

Таблиця переведення в шкалу 1-12 балівТаблиця переведення в шкалу 1-12 балів

Пробне ЗНО 2019

/Files/images/2017_rk/1.jpg Не втрачайте свого шансу - беріть участь у пробному ЗНО-2019!

Участь у пробному тестуванні дасть можливість відчути атмосферу зовнішнього незалежного оцінювання та дізнатися про всі етапи його проведення.

Реєстрація для участі у пробному ЗНО триватиме з 8 до 31 січня 2019 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 16 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) — 23 березня. У день проведення пробного тестування кожний зареєстрований учасник може пройти тест з одного навчального предмета.

Результати пробного ЗНО для осіб, які введуть свої відповіді до спеціального сервісу, буде оприлюднено на інформаційних сторінках: з української мови і літератури — 22 березня, з інших предметів — 29 березня.

Докладніше — у розділі «Пробне ЗНО».

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проходить з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця. Пробне тестування є важливою складовою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

Особи, які зареєструються для участі у пробному тестуванні, матимуть можливість:

 • ознайомитися зі стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року;
 • пройти пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;
 • дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у визначений час;
 • отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального сервісу (за бажанням);
 • психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
 • навчитися ефективно розподіляти час;
 • оцінити свій рівень навчальних досягнень.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться коштом фізичних і юридичних осіб. Вартість одного тестування для одного учасника буде оголошено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

У 2019 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 16 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) — 23 березня.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може пройти тест з одного навчального предмета.

Реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 8 до 31 січня 2019 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Докладний порядок реєстрації для участі у пробному ЗНО оприлюднено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО буде створено інформаційні сторінки, на яких до 25 лютого буде розміщено інформацію про час і місце проведення пробного ЗНО, а згодом — результати тестування.

Для отримання результатів пробного ЗНО кожному учасникові потрібно буде занести свої відповіді на спеціальний сервіс «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання» у такі терміни:

 • 16–18 березня (українська мова і література);
 • 23–25 березня (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, а також англійська, німецька, французька та іспанська мови).

Результати тестування з української мови і літератури буде оприлюднено на інформаційних сторінках учасників 22 березня, з інших предметів — 29 березня.

Звертаємо увагу, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. Результати пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів.

Кiлькiсть переглядiв: 482

Коментарi

Новини

Опитування

Який Ваш улюблений предмет?

Календар

Попередня Жовтень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031